Winauditor.net
  • 24 Aug 2022
  • 1 Minuut om te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Winauditor.net

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Article Summary

Instellen van de entiteit die aan facturatie doet

Via Facturatie > Lay-outs en juridische entiteiten

Selecteer dan Export naar boekhoudsoftware bij de entiteit die aan facturatie doet (het facturatieprofiel).

Instellen Winauditor.net

Selecteer de boekhoudkundige parameters.

Selecteer Winauditor.

UBL-versie: Open PEPPOL of e-fff.be (de twee werken sowieso)

Dagboekcode en grootboekrekeningen

U kunt daarna de dagboekcode aanpassen (laat deze overeenstemmen met die dat in Winauditor zit, of maak er een nieuwe) 

Wijzig daarna de grootboekrekeningen per facturatiemodus, kost en uitgave.

Opgelet, de waarden dienen overeen te komen met die in Winauditor.

Instellingen klanten

Voor iedere klant dient u de referentie van de klant in te geven in functie van uw boekhoudkundig dossier.

Via KlantenAlle klanten tonen

Opgelet, u dient kleine letters en drukletters te respecteren.

Import in Winauditor

Via het facturatieproject kunt u alle facturen downloaden via Download listing naar de boekhoudsoftware. 

Open vervolgens uw Winauditor.

In de menu links: klik op de paperclip en vervolgens op Importeren.

Selecteer het bestand dat u heeft gedownload. 

Het bestand is geïmporteerd en herkend. 

Klik op Het document automatisch boeken.

Indien sommige waarden niet worden gevonden (nieuwe klanten, …), kunt u deze klant maken via de knop:

Het document is nu ingeboekt, met het PDF-bestand. 


Was dit artikel nuttig?

What's Next