Op basis van verschillende uurtarieven factureren
 • 29 Aug 2022
 • 1 Minuut om te lezen
 • Donker
  Licht
 • Pdf

Op basis van verschillende uurtarieven factureren

 • Donker
  Licht
 • Pdf

Article Summary

Inleiding

Om verschillende redenen is het soms nodig om één zelfde prestatie te factureren tegen verschillende uurtarieven, afhankelijk van de klant en/of medewerker.
Voorbeeld: Advies wordt gefactureerd aan € 90/u aan een vaste klant (modus A), maar € 140/u aan een recentere klant met een complexer dossier (modus B).

Une image contenant table Description générée automatiquement

Het uurtarief van een klant is gekoppeld aan de prestatie (Administratie, advies etc.) maar ook aan de facturatiemodus en de prijstabel.
Het zal dus nodig zijn om evenveel facturatiemodussen te maken dan als er tariefcombinaties zijn (Mode A, Mode B, Mode C).

Voor de adviesprestatie:

 • Mode A wordt aangerekend: € 90/u of € 75/u als een junior de prestatie heeft uitgevoerd
 • Mode B wordt aangerekend: € 140/u of € 110/u als een junior de prestatie heeft uitgevoerd
 • Mode C wordt aangerekend: € 175/u of € 140/u als een junior de prestatie heeft uitgevoerd

Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur Description générée automatiquement

Opmerking: We kunnen maar één prijstabel linken aan één medewerker.

Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur, plusieurs Description générée automatiquement

De procedure om dit te doen is onderverdeeld in 3 stappen:

 1. Maken van specifieke facturatiemodussen
 2. Prijstabellen bewerken
 3. Toewijzing van facturatiemodussen

1. Maken van facturatiemodussen

Via Facturatie > facturatiemodussen klanten

Une image contenant texte Description générée automatiquement


Klik op + facturatiemodus toevoegen (1), noem de facturatiemodus die u wilt aanmaken (2) en selecteer het sjabloon (Regie) op basis waarvan u deze nieuwe facturatiemodus wilt aanmaken (3).
Sluit af door op Opslaan te klikken.

2. Bewerk de prijstabellen

Het is dan noodzakelijk om voor elk uurtarief de gehanteerde prijstabellen te definiëren.

Via Facturatie > Uurtarieven > Prijstabel – xxx

Une image contenant texte Description générée automatiquement

a. Manuele definitie van het uurtarief.

Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur Description générée automatiquement

Selecteer type prestatie waarvoor u het standaard uurtarief wilt overbelasten (1) en selecteer het toe te passen uurtarief (2).

b. Importeren via een Excel-bestand

Klik onder Acties op Exporteren naar Excel (1). Vul het gedownloade Excel-bestand in met de bijbehorende uurtarieven.
Sluit af door het ingevulde Excel-bestand (2) opnieuw te importeren.

De waarde in het blauw geven aan dat het tarief te hoog is berekend in vergelijking met de standaardwaarde.
Ga dan op dezelfde manier te werk voor eventuele andere prijstabellen.

3. Toewijzing van de facturatiemodussen

Wijs ten slotte het juiste tarief toe aan klanten.
Selecteer via de Klantenfiche > Facturatieparameters de gewenste facturatiemodus (1).

Une image contenant texte Description générée automatiquementWas dit artikel nuttig?