Update 2024
 • 26 Apr 2024
 • 2 Minuten te lezen
 • Donker
  Licht
 • Pdf

Update 2024

 • Donker
  Licht
 • Pdf

Article Summary

April 2024 

Meer:

 • We leggen meer nadruk op het exportmenu van de gegevens van een klant (GDPR), daarnaast markeren we wanneer er documenten zijn die niet geëxporteerd mogen worden (CFI-aangifte,...)


 Taken:

 • Nieuwe taken:
  1. Controle
  2. Insolventie (ex WCO)
   • Verbetering van de insolventiechecklijst 
   • Integratie van brieven van het bestuursorgaan en de ondernemingsrechtbank
 • Taak verbeteringen:
  1. Vraag om inlichtingen: Mogelijkheid om een eenmalig forfait te koppelen (standaard uitgeschakeld)
  2. Oprichting: Twee stappen toegevoegd (standaard uitgeschakeld)
   • Aansluiting SVF
   • Stopzetting PZ
 • De mogelijkheid om stappen in bulk te bewerken is verbeterd, zodat we nu laten zien welke stap(pen) verplicht zijn.
   

Klanten:

 • Nieuw veld: AED-BTW: lijst van Luxemburgse administraties voor btw
   
   

Documenten:

 • Herkenning Regel:
  1. OSS-aangifte: Verbetering wanneer de verklaring 2 pagina's lang is
  2. Uittreksel RCS (LU)
  3. Uittreksel RBE (LU)
  4. Btw-aangifte (LU): de aangifte wordt niet meer erkend als er geen indieningsdatum is
  5. Fiche 281.20: De bestuurder en de vennootschap worden opnieuw erkend
 • Opstellen van bijlage 270 MLH: nieuwe stap in de PB-taak
 • Documentsjablonen:
  1. Update checklijst knipperende insolventie
  2. Formulier voor risicobepaling
     

Facturatie:

 • Verbeterde indexatie van forfaits als de indexatie ouder is dan 5 jaar geleden.
 • Verbeterde module Analyseren
   

Communicatie:

 • Het klantenportaal is nu beschikbaar in het Engels
   
   

E-learning:

 • E-learning analyse is nu up-to-date.

 Maart 2024 (2)

Taken:

Tijdroosters:

 • Verbetering tellers voor overuren 

Communicatie:

 • Automatisering van de OSS-mail met integratie van de QR-code (België)
 • Mogelijkheid om de naam van het documenttype in de e-mail weer te geven als het document is bijgevoegd, als de tag wordt gebruikt ifdocexists + ID doc

Als het document is toegevoegd, verschijnt de tekst.


Documenten:

 • Verbetering van de herkenning:
  1. Klantenlisting in het engels
  2. BTW - ontvangst XML
 • Documentensjablonen:
  1. TAG : Mogelijkheid om periodeberekeningsverschuivingen op te stapelen (DocRefDate:dd/MM/yyyy-y1+d1)
    Omdat het aantal dagen in een jaar niet altijd hetzelfde is (soms 365/366), kun je om de eerste dag van het jaar weer te geven -1 jaar + 1 dag invoeren.
    

  2. Volmacht beschikbaar in het Duits
 • Verbetering van de previsualisatie van documenten

Facturatie :

 • Verbetering verwijdering van lege facturatieprojecten
 • Verbetering verzending van facturen op het Peppol-netwerkMaart 2024

 

Communicatie :

 • BTW-mail: integratie van de BTW-samenvatting. 
 • E-mail om uw klanten te digitaliseren (Met WinAuditor). 
 • Vertaling van het klantenportaal in het Duits. 
 • Nieuw ontwerp voor de tags in e-mails. 

Taken :

 • Update van de interne procedure voor atypische verrichtingen: vergeet niet te updaten. 
 • Verbetering van de afhankelijkheden in klantenformulieren. 

GDPR :

 • Vergeet niet uw DPO te benoemen in het GDPR-menu.Dit zal invloed hebben op toekomstige ontwikkelingen. 

Klanten :

 • Toevoeging van nieuwe soorten mandaten. 
 • Toevoegingen van nieuwe rechtsvormen. 
     

Analyseren :

 • Toevoeging van een terugknop.
   
   

Algemeen :

 • Diverse aanpassingen (woordenschat, spelling, vertaling...) 
 • Verbetering van de systeemprestaties. 
   

Documenten :

 • Verbetering van de herkenning van RTS-aangiften. 
 • Verbetering van het visuele aspecten van PDF’s met speciale tekens. 

 Februari 2024

 

Algemeen:

 • Taal voor communicatie met klanten toegevoegd: (Vraag support voor activering) 
  1. Bulgaars
  2. Albanees
 • Verbetering van de systeemprestaties
 • Diverse aanpassingen (woordenschat, spelling, vertaling...)

 

Taken:

 • 🆕 Atypische verrichtingen: om uw atypische verrichtingen beter te kunnen opvolgen
 • Verhoog  het aantal mogelijke tekens in kolommen van type tekst

 

Formulieren et interne procedures:

 • Benadrukken van niet-ingevulde verplichte velden
 • Verbetering van de download bij grote hoeveelheden


 

Documenten:

 • Verbetering van de sortering bij de opvolging van handtekeningen


 

Communicatie:

 • Verbetering van het bewerken van e-mailhandtekeningen


 

Facturatie:

 • We controleren de code van de boekhoudsoftware niet meer wanneer dat niet nodig is
 • Forfaitair verbruik: Toevoegen van opmerking in het exportbestand
 • Verbetering van de tijdsmultiplicator


 

Meer:

 • GDPR : We activeren nu standaard het verzenden van e-mails naar de DPO tijdens:
 1. Aanmaken van een nieuwe gebruiker
 2. Openen van een API-sleutel
 3. Openen/sluiten van de toegang voor de support

 


Was dit artikel nuttig?