Hoe een in documenten gebruikte tag omzetten voor gebruik in een e-mail
 • 12 May 2022
 • 1 Minuut om te lezen
 • Donker
  Licht
 • Pdf

Hoe een in documenten gebruikte tag omzetten voor gebruik in een e-mail

 • Donker
  Licht
 • Pdf

Introductie

Zoals we gezien hebben in het artikel over documentsjablonen (Een documentsjabloon bewerken), maken de gegevenskolommen in taken aangepaste tags. Wij zullen hier zien dat u deze tags ook in e-mails kunt gebruiken. U kunt kolommen in een taak activeren en aanwezige waarde van deze kolom in een e-mail gebruiken.

In de taak personenbelasting kunt u bijvoorbeeld een kolom toevoegen die het bedrag van de personenbelasting aangeeft (te betalen of terug te vorderen bedrag), evenals de vervaldatum voor betaling. U kunt uw klanten dan per e-mail laten weten hoeveel belasting zij moeten betalen en op welke datum. Het belastingbedrag en de vervaldatum zullen automatisch in de e-mail worden opgenomen met behulp van tags.

Hoe een in documenten gebruikte tag omzetten voor gebruik in een e-mail

In het onderstaande voorbeeld zullen wij eerst twee kolommen activeren, het bedrag van de te betalen of in te vorderen belasting (1) en de vervaldatum (2).Une image contenant texte Description générée automatiquement

Via Documenten > Documentenparameters vindt u de aangepaste tag die overeenkomt met de kolom die u gemaakt heeft.

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Om de aangepaste tag in e-mails te kunnen gebruiken, moet de document-tag omgezet worden. Verwijder gewoon de taakcode en voeg dubbele vierkante haken toe.

De taakcode staat aan het begin van de tag en begint met task gevolgd door de naam van de taak.
In ons voorbeeld betreffende de personenbelasting is de taakcode: task_jobClosurePrivate

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Voorbeeld: Om de tag task_jobClosurePrivate_money_2 om te zetten om het bedrag van de belasting te tonen, zouden wij [[money_2]] (1) in de e-mail vermelden.

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Het resultaat zal als volgt zijn.

Toepassen van voorwaarden « IF »

Voor kolommen van het type bedrag € is het mogelijk om IF-functies te gebruiken, afhankelijk van de waarde in de stap.

In ons voorbeeld :

 1. Als het bedrag van de belasting positief is, zullen wij de tekst tonen: “Het bedrag van uw belasting is xxx€, te betalen vóór xx/xx/xxxx.”
 2. Als het bedrag negatief is, tonen wij de tekst: “U krijgt een terugbetaling van € xxx.
  De terugbetaling zal uiterlijk op xx/xx/xxxx plaatsvinden.”

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Het resultaat zal er als volgt uitzien:

Beschikbare vergelijkers

Er zijn verschillende vergelijkers beschikbaar, de volgende vergelijkers zijn beschikbaar voor de "IF"-voorwaarden

Vergelijker

Voorbeeld

<=

If(Money <= 10){zichtbaar wanneer Money kleiner is dan 10}

<

if(Money < 10){zichtbaar wanneer Money groter is dan 10}

>=

if(Money >= 10){zichtbaar wanneer Money groter of gelijk is aan 10}

>

if(Money > 10){zichtbaar wanneer Money groter is dan 10}

=

if(Money =10){zichtbaar wanneer Money gelijk is aan 10}

!=

if(Money !=10){zichtbaar wanneer Money verschillend is dan 10}


Was dit artikel behulpzaam