0% btw aanrekenen
  • 24 Aug 2022
  • 1 Minuut om te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

0% btw aanrekenen

  • Donker
    Licht
  • Pdf


a) Eerst en vooral diebt u zeker te zijn dat gewenste uitgave gemaakt is met juiste instellingen

Indien dit nog niet bestaat, kan u dit aanmaken via Overige tarieven in menuonderdeel Facturatie

1°) Klik op de knop Een type kost/uitgave toevoegen:

2°) Vul de verschillende velden aan


b) Nu dat het sjabloon klant is, moet u de instellingen nakijken die factureren aan 0% btw mogelijk maken nakijken:

Via Facturatie > Lay-outs en juridische entiteiten

1°) Klik op Export naar boekhouding

2°) Klik op de uitgave waar u dit voor wilt instellen

3°) Wijzig gewenste wijzigingen (in dit geval het gewenste % btw) 

Vanaf deze wijziging wordt deze uitgave aan 0% btw gefactureerd

Te factureren uitgaven (zonder recurrentie in dit geval) worden rechtstreeks in plaats gezet via de klantenfiche

4°) Klik links beneden, naast Facturatie op "+".

5°) Selecteer, vul aan en opslaan

Bij de aanmaak van het facturatieproject, zal dit element aanwezig zijn onder 'Overige tarieven' waar u deze dus kunt selecteren.


Was dit artikel nuttig?